Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Home » Struktura » Paulina Matera

Paulina Matera

matera

Room 43
Tuesdays: 11.30-12.15; Wednesdays: 12.15-13.00
paulinamatera@wp.pl

 


Paulina Matera – dr hab., prof. UŁ. Kierowniczka Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, relacje transatlantyckie i historia USA oraz międzynarodowa ekonomia polityczna (szczególnie zagadnienia związane z sankcjami gospodarczymi). Jest autorką monografii „Francja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933”, (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003)., Uwarunkowania ekonomiczne polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej za prezydentury Richarda M. Nixona (1969-1974) (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012) oraz (we współautorstwie z Rafałem Materą) pracy Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze. 1776-2004 (Książka i Wiedza, Warszawa 2007).

Prowadzone zajęcia: międzynarodowe stosunki polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka zagraniczna USA, seminarium magisterskie dotyczące zagadnień politycznych i społecznych w Stanach Zjednoczonych oraz ich medialnego przekazu.

 

 

%d bloggers like this: