Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Home » Struktura » Grażyna Zygadło

Grażyna Zygadło

zdjecie_na_strone_katedry

Pokój 43
Poniedziałki 11:15-12:00, Wtorki 12:40-13:20.
zygadlo@uni.lodz.pl

 

 


Grażyna Zygadło, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie interdyscyplinarnej amerykanistyki i gender studies. Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, UŁ. Specjalistka w zakresie tematyki mniejszości etnicznych i kulturowych w USA (zwłaszcza kobiet latynoskich) oraz polityki równych szans i różnorodności. Autorka monografii Culture Matters: Chicanas’ Identity in Contemporary USA (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007 w serii American Studies and Media series) oraz licznych publikacji krajowych i zagranicznych na temat społeczeństwa amerykańskiego oraz problematyki gender w kontekście krytyki feministycznej i postkolonialnej. Ostatnio jej zainteresowania naukowe obejmują postać i twórczość Glorii Anzaldúy, a od 2009 Grażyna Zygadło jest członkinią Society for the Study of Gloria Anzaldúa, (Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Twórczością Glorii Anzaldúy) na University of Texas w San Antonio, USA.
Od 2005 Grażyna Zygadło pełni funkcję Koordynatorki w ramach międzynarodowego programu Erasmus + (dawniej Sokrates, LLP-Erasmus) w Ośrodku Naukowo-Badawczym Problematyki Kobiet, a od 2008 funkcję tutorki na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (MISH).

Zajęcia prowadzone po angielsku

Advanced Academic Writing
American Culture, Society and Politics as Reflected in the Media  MA seminar
American Identities and Their Conflicts
American Ideology and Mythology in Popular Culture
Asian-Americans in the US
By the People, For the People: American Politics and Government
Difference and Acceptance  Modern American Identities  MA seminar
Gender and Ethnicity: Minority groups in the USA  MA seminar
History of Women in American Society
In Their Own Voices: Literature, Art and Culture of US Minorities
International Environmental Protection
Introduction to Chicano/a Studies
Introduction to Feminist Thought  part I and II
Introduction to the United States
Latino Diaspora in the US
Minorities in the USA
Representations of Minorities in the Media: A Transatlantic Perspective  MA seminar
Topics in American Studies

Zajęcia prowadzone po polsku

Dylematy wybranych państw wieloetnicznych: Ameryki, Afryka i Australia
Dyskursy rasowe i genderowe w tekstach kulturowych
Kultura a przemoc
Media a kultura – Seminarium licencjackie
Mniejszości a teksty kultury
Oblicza wielokulturowości – teorie i praktyki dnia codziennego
Obraz Innego w amerykańskiej kulturze popularnej  seminarium mgr
Społeczny i polityczny wymiar wielokulturowości Ameryki Północnej
Wielokulturowość Ameryki Północnej: regionalne rozwiązania społeczne i prawne

Zajęcia prowadzone w ramach programu ERASMUS MUNDUS The Joint European Master in Women’s and Gender Studies (GEMMA)

Feminist Historiography
Feminist Theory: From Difference to Diversity
La Frontera and the New Mestiza Consciousness: Race, Ethnicity and Gender at the U.S. Mexican Border
Women’s Movements Worldwide

Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli „GENDER STUDIES  Polityka równych szans w procesie kształcenia”

Gender Mainstreaming  historia, teoria, praktyka
Uwarunkowania kulturowe przemocy wobec mniejszości

%d bloggers like this: