Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

AMERICAN STUDIES – Studia licencjackie w języku angielskim

Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ serdecznie zaprasza na specjalność na studiach I stopnia (licencjackich) z zakresu amerykanistyki i medioznawstwa w języku angielskim American Studies. Oferujemy interdyscyplinarny program nauczania, w ramach którego obok przedmiotów poświęconych polityczno-historycznej, kulturowo-społecznej i medialnej specyfice Stanów Zjednoczonych, studenci mają unikatową możliwość intensywnej nauki języka hiszpańskiego. Bogata oferta dodatkowych zajęć w ramach naukowego Koła Amerykanistyki i Mediów, klubu filmowego, wizyty w amerykańskich placówkach i spotkania z amerykańskimi profesorami i artystami dodatkowo aktywizują studentów, zachęcają do pogłębienia wiedzy o Ameryce i mediach oraz stymulują rozwój umiejętności komunikacji społecznej, stwarzając przyjazną atmosferę do studiowania pełną ciekawych i inspirujących spotkań i wydarzeń.

Nasza oferta programowa pozwala wzbogacić wiedzę o kompetencje z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej i politycznej oraz mediów (film, TV, prasa, reklama komercyjna i polityczna) w drodze poznawania i czerpania przykładów z najbardziej rozwiniętego ekonomicznie, technologicznie i militarnie kraju świata. Pracownicy Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów mają duże doświadczenie w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim. Każdego roku do naszego zespołu dołączają profesorowie z amerykańskich uczelni, kierowani do nas m.in. w ramach prestiżowego programu Fulbrighta.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w centralnych i lokalnych urzędach administracji państwowej, w placówkach dyplomatycznych, agencjach PR i reklamowych oraz w prasie, radiu i telewizji. Wielu z nich założyło własne czasopisma, pełnią funkcje dyrektorów fundacji, radnych i asystentów członków parlamentu. Studenci naszych programów zyskują wyjątkową szansę studiowania w ponad 20 uczelniach europejskich w ramach unijnego programu wymiany studenckiej ERASMUS PLUS. Mogą również korzystać z wymiany studenckiej z partnerskimi uczelniami amerykańskimi.

Odpłatność za jeden semestr studiów licencjackich American Studies wynosi 1000 złotych.

Informacje dotyczące warunków kwalifikacji oraz procedury przyjęć znajdują się w zakładce REKRUTACJA. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów: +42 635 42 54 lub specamer@uni.lodz.pl. ZAPRASZAMY!